Advanced Course | Yamano College of Aesthetics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Advanced Course | Yamano College of Aesthetics | JPSS, trang chuyên về thông ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Advanced Course

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yamano College of Aesthetics, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành The General Department of AestheticshoặcNgành Advanced Course, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

山野美容芸術短期大学 | Yamano College of Aesthetics

Advanced Course

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-0396
Địa chỉ liên hệ 530 Yarimizu, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 0426770111
Fax 0426770234
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển Một vài người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) Một vài người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường Một vài người (Niên khóa 2019)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 09 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học