Business Administration and Computer Science | Tokyo Management College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration and Computer Science | Tokyo Management College | JPS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration and Computer Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Management College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business Administration and Computer Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Chiba  / Tư lập

東京経営短期大学 | Tokyo Management College

  • Business Administration and...

Business Administration and Computer Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 272-0001
Địa chỉ liên hệ 625-1 Futamata, Ichikawa-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 047-328-6161
Fax 047-328-6163
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 28người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 120người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 88người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 105người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 107người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 420,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 330,000 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú On some entrance examination, 50% of admission fee is reduced. Students with College Student visa can get 240,000 yen for 2 years as aid of accommodation.
Khoa Business and Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Recommendation by designated schools
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 11 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 18 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must be a student of designated schools by the college and meet the both of 2 following conditions.
1. You should have 180 points of EJU or N2 (or N1) of JLPT. If you do not have both of them, you must submit a document to verify your ability of Japanese.
2. Your attendance rate must be 80% or more.


Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO admission for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 3 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2015 ~ Ngày 24 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2015 ~ Ngày 25 tháng 3 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 1 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 18 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú Scholarship Student AO: You must take at least 220 points of EJU or N1 of JLPT. Your attendance rate must be 90% or more.
General AO: You must take at least 200 points of EJU or N2 of JLPT. Your attendance rate must be 80% or more.
Designated School AO: You must submit a document to verify your ability of Japanese written by a Japanese language school designated by the college.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ General admission for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 3 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2015 ~ Ngày 10 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2015 ~ Ngày 14 tháng 3 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 1 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 18 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú You must take EJU or JLPT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 03 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học