Carrier Education | Sakura no Seibo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Carrier Education | Sakura no Seibo Junior College | JPSS, trang chuyên về th...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Carrier Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sakura no Seibo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Life ScienceshoặcNgành Carrier Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukushima  / Tư lập

桜の聖母短期大学 | Sakura no Seibo Junior College

Carrier Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 960-8585
Địa chỉ liên hệ 3-6 Hanazono-cho, Fukushima-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 024-534-7137
Fax 024-531-2320
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học