Social welfare | Junior College Division, University of Aizu | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social welfare | Junior College Division, University of Aizu | JPSS, trang ch...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Social welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Junior College Division, University of Aizu, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Intelligence for management and designhoặcNgành Food and NutritionhoặcNgành Social welfarehoặcNgành Early Childhood Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukushima  / Công lập

会津大学短期大学部 | Junior College Division, University of Aizu

Social welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 965-8570
Địa chỉ liên hệ 1-1 Yahata Azakadota, Ikki-machi Oaza, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Office
Điện thoại 0242-37-2301
Fax 0242-37-2412
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học