Agriculture | Kibi International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Agriculture | Kibi International University | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Agriculture

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kibi International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social SciencehoặcNgành Health Science and Social WelfarehoặcNgành PsycologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Animation Cultural StudieshoặcNgành Foreign Language Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okayama  / Tư lập

吉備国際大学 | Kibi International University

Agriculture

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 716-8508
Địa chỉ liên hệ 8 Iga-machi, Takahashi-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission and Public Affairs Office
Điện thoại 086-231-3600
Fax 086-231-3601
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 5người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 5người (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,030,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Regional Creative Agriculture Department, Brewing Department

Only at the entrance examination for admission in 2022, examination fee is not required.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học