Psycology | Kibi International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Psycology | Kibi International University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Psycology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kibi International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social SciencehoặcNgành Health Science and Social WelfarehoặcNgành PsycologyhoặcNgành Agriculture for Regional Revitalization, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okayama  / Tư lập

吉備国際大学 | Kibi International University

Psycology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 716-8508
Địa chỉ liên hệ 8 Iga-machi, Takahashi-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-25-9944
Fax 0866-22-0768
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 4người (Niên khóa 2013)
Số người thi tuyển 10người (Niên khóa 2012)
Số người trúng tuyển 10người (Niên khóa 2012)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 16người (Niên khóa 2012)
Số du học sinh tư phí của trường 16người (Niên khóa 2012)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2013)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination Fee:
6,000 yen for application from abroad
10,000 yen for application in Japan

Department of Psychology
Tuition Fee: 803,000 yen
Other Expenses: 350,000 yen

Department of Child Development and Education:
Tuition Fee: 853,000 yen
Other Expenses: 350,000 yen

For international students, there is a system to reduce for 200,000 yen from amounts above (For details, make an inquiry).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 03 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học