Medicine | Kindai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medicine | Kindai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kindai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành PharmacyhoặcNgành Literature,Arts and Cultural StudieshoặcNgành AgriculturehoặcNgành MedicinehoặcNgành Biology-Oriented Science and TechnologyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành Humanity-Oriented Science and EngineeringhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Applied SociologyhoặcNgành ArchitecturehoặcNgành International Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

近畿大学 | Kindai University

Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 589-8511
Địa chỉ liên hệ 377-2 Onohigashi, Sayama-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 072-366-0221
Fax 072-366-0206
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 57,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 1,000,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 4,100,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 1,706,500 Yên (Niên khóa 2016)
Ghi chú For more details of the examination, refer to the examination literature.
Confirm the examination literature for refunding of fees.
School of Medicine is located in Sayama city, Osaka Prefecture.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 07 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học