Design Technology | Osaka Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Design Technology | Osaka Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Design Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Sangyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International StudieshoặcNgành Business ManagementhoặcNgành EconomicshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Design TechnologyhoặcNgành Sport and Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪産業大学 | Osaka Sangyo University

Design Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 574-8530
Địa chỉ liên hệ 3-1-1 Nakagaito, Daito-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 072-875-3001
Fax 072-871-9765
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 6người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 34người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 8người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 17người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 17người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 530,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 78,950 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú - Examination fee for examination using EJU is 30,000 yen.
- Tuition above is for the 1st semester of the 1st year.
- "Other expenses" above is sum of education enhancement fee for the 1st semester of the 1st year (26,000 yen) and association fee for the 1st payment (14,450 yen).
- For international students who have "College Student" visa, 50% of tuition for the 1st year may be reduced. (Application period for the reduction is the late May.) This reduction will be conducted from the 2nd semester so that please pay all of the tuition at the 1st semester. The reduction rate from the 2nd year is 30%. For excellent student in the previous year will be 50%. In the case of poor grades, you can not apply for reduction or exemption. Students are excluded from tuition reduction if the amount sent exceeds the average monthly fee 90,000 yen (not including entrance fees and tuition fees) or if the annual income of a dependent who lives in Japan is 5 million yen or more. From the second year, you can not apply for reduction or exemption if your previous year's performance was poor. Even in the first year, classes may not be reduced if attendance is bad.
Khoa Information Systems Engineering, Architectural and Environmental Design, Environmental Science and Technology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination for International Students (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 10 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 10 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 11 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 12 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Toán, Phỏng vấn, There is a written exam of mathematics for Department of Information Systems Engineering and Department of Environmental Science and Technology.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú - Department of Information Systems , Department of Environmental Science and Engineering: Japanese (reading comprehension, composition) + mathematics + interview based on learning plan
- Department of Architecture and Environmental Design: Japanese (reading comprehension, composition) + an interview based on learning plan
- Please confirm the details in the Application guideline.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students using EJU
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 1 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 2, Japanese is required. For Department of Architectural Environment Design, the higher score is used, either mathematics (course 2) or "Japan and the world".
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Ghi chú *For details, please refer to the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học