Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | The Information Systems Science and Engineering Course (ISSE) | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | The Information Systems Science and Eng...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > The Information Systems Science and Engineering Course (ISSE)

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Ritsumeikan University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Community and Regional Policy Studies Major(CRPS)hoặcNgành Global Studies Major(GS)hoặcNgành The Information Systems Science and Engineering Course (ISSE)hoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành LettershoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International RelationshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành Information Science & EngineeringhoặcNgành Life ScienceshoặcNgành Image Arts and ScienceshoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Sport and Health SciencehoặcNgành Comprehensive Psychology của Ritsumeikan University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Ritsumeikan University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto, Osaka, Shiga  / Tư lập

立命館大学 | Ritsumeikan University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

The Information Systems Science and Engineering Course (ISSE)

Download tài liệu giới thiệu ngành học Download hồ sơ đăng ký

[Ritsumeikan University] Application Information for 2018 Entry

Application Handbooks for 2018 entry is now available from our Website;

Global Studies major:
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/download/download.html/#gs_dl

Community and Regional Policy Studies major:
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/download/download.html/#crps_dl

Information Systems Science and Engineering course:
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/download/download.html/#isse_dl

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Scholarships for International Students

We provide the ”Tuition Reduction Scheme" for international students (a 100%, 50% or 20% reduction in tuition fees)”
to support them financially. We also support international students to apply to public scholarships such as the JASSO scholarship.
Last year, more than 90% of international students who applied for scholarships in the English-medium undergraduate programs received financial aid.

【Scholarship Information】
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/financial_info/scholarships.html/

International Student Services

Ritsumeikan University provides a wide variety of services to help international students transition smoothly into their life in Japan and get the most out of their university experience. Through the International Center and other on-campus resources, RU offers guidance with pre-arrival procedures, immigration paperwork, housing information, guarantor services, Japanese language classes, tutoring, general consultation, medical services, and of course support for daily student life. Think of the International Center as your first stop when you have any questions or concerns as they will be able to assist you directly or connect you with someone who can.

【International Student Support】
http://en.ritsumei.ac.jp/lifecareer/student-support/

Image of international students studying at the Graduate School of Information Science and Engineering

Image of international students in the Graduate School of Information Science and Engineering

Across Wing building; international students support facilities are located here

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học