Thông tin ngành học | Economics | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Economics | Hosei University | JPSS, trang chuyên về th...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Economics

The application guidelines for the Fall 2022 admission are available at the link below.
Feel free to contact us if you have any questions.
http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

About IGESS

The faculty of Economics has the Institute for Global Economics and Social Sciences (IGESS). Courses are conducted entirely in English. Students have opportunities to study the Japanese language. Even if students cannot speak Japanese when they enroll, they will be able to obtain a minimum level of Japanese proficiency and enrich their life in Japan. A small group learning environment enables students to have opportunities to participate in classes actively, and is responsible for a deeper learning and a smooth acquisition of academic skills.

IGESS's Highlight 1: Studying in small classes on 2 campuses

The Faculty of Economics is large, but you will study in a small group of students in IGESS classes. In addition, you will spend time at both the Ichigaya and Tama campuses.

IGESS's Highlight 2: Studying Economics

IGESS offers bachelor’s degrees in Economics (B.A. in Economics) to support the development of globally-minded experts toward the formation of a sustainable society. You will study primarily global economics and write an honors thesis.

IGESS's Highlight 3: Enrichment of Liberal Arts and Japanese Language Education

In the IGESS curriculum, you will be able to study liberal arts widely as part of your general education courses. You will have many opportunities to learn Japanese not only during the first three semesters but also throughout the following five semesters.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2022
Trung quốc72
Hàn quốc68
Đài loan4
Các nước khác10

Danh sách các khoa

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?