Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | Economics | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường | Economics | Hosei University | JPSS, t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Economics

The application guidelines for the Fall 2022 admission are available at the link below.
Feel free to contact us if you have any questions.
http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Giới thiệu cơ sở vật chất của trường

Tama Campus

The Tama Campus follows the contours of the rolling Tama Hills in a design integrated with its natural surroundings. The campus includes buildings for the Faculties of Economics and Social Sciences, the Faculty of Social Policy and Administration building with its barrier-free design, the Faculty of Sports and Health Studies, which has a fitness studio, as well as other specialized faculty buildings with various features and facilities. All this allows students to fully enjoy their life on a comfortable campus. Some lecture halls have multimedia capabilities and remote learning facilities, and there are other student support facilities such as ATMs and a clinic, which provide conveniences normally found in urban settings. Students can enjoy the beauty of the nature surrounding the campus as the four seasons pass, and famous nature spots of the greater Tokyo area such as Mount Takao, Lake Shiroyama, Lake Tsukuiko, and the Tama Zoo are nearby . Students, university staff, and faculty also often interact with the local communities that surround the campus, including Machida, Sagamihara, and Hachioji .

Tama Campus Introduction: http://www.hosei.ac.jp/campus/tama/index.html
Campus Facilities: http://www.hosei.ac.jp/campus/shisetsu/tama/index.html

Tama Campus

All-Purpose Building

Faculty of Economics Building

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.