Thông tin ngành học | Hosei University Japanese Language Program | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Hosei University Japanese Language Program | Hosei Univ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Hosei University Japanese Language Program

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Hosei University Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Hosei University Japanese Language Program

Download hồ sơ đăng ký

The Application Guidelines of Japanese Language Program for admission in April 2018 are available.

Application period: November 7, 2017 to November 20, 2017 (Japan standard time)

For details, please refer to the following : http://www.global.hosei.ac.jp/programs/gairyu/jlp_regular/application/

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Guidance for application

For details(in Japanese only):
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2016/09/00_jlp-guide.pdf

For application via internet in and after November 10th, 2016:
http://exam.52school.com/guide/hosei-jlp-en/

Various Classes by proficiency in Japanese

This program offers a wide range of study levels and subjects for students who have N4 level or higher of the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT). Before starting classes, students have to take proficiency test in Japanese to determine the proper class. As one of objectives, we focuses on attaining Japanese proficiency required for study at undergraduate and graduate level. And you will be able to study Japanese society and culture through basic subjects of sociology and political economy social sciences, as well as fieldwork, in the advanced classes.

Small size classes

Each class will be about 20 students to keep the appropriate class size for language study so that instructors easily comprehend each student’s proficiency and individual learning status and students feel free to ask the instructor in classes.

Issuance of Certificate of Completion

Based on the Certificate System stipulated in Article 105 of the School Education Act, a certificate of completion authorized under the School Education Act will be issued to students who complete the program earned more than 8 credits per semester.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

For what kinds of purpose did you choose the school and the faculty of now?