Life Dentistry | Nippon Dental University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Life Dentistry | Nippon Dental University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Life Dentistry

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nippon Dental University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Life Dentistry, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本歯科大学 | Nippon Dental University

  • Life Dentistry

Life Dentistry

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8159
Địa chỉ liên hệ 1-9-20 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section/Student Affairs Section
Điện thoại 03-3261-8311
Fax 03-3261-8086
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 40,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 600,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 3,800,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 1,365,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Students who can not progress to the next year, must pay tuition fees twice.
Recruitment of donations will not be made before and after enrollment.
Khoa Life Dentistry
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Selection Term 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn, Japanese (modern sentences) : Select 1 subject from Japanese or Mathematics. As Science, select 1 subject from Physic, Chemistry, or Biology.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Selection Term 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn, Japanese (modern sentences) : Select 1 subject from Japanese or Mathematics. As Science, select 1 subject from Physic, Chemistry, or Biology.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Using the University Entrance Common Test 1st round
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Use the results of the University Entrance Common Test
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Khoa Life Dentistry
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Selection using the Common Test for University Admissions
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Results of the Common Test for University Admissions will be used.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học