Life Sciences | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Life Sciences | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Life Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Life Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京薬科大学 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences

  • Life Sciences

Life Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-0392
Địa chỉ liên hệ 1432-1 Horinouchi, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 042-676-5112
Fax 042-676-8961
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,590,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 39,000 Yên (Niên khóa 2022)
Khoa Department of Molecular Life Sciences, Department of Applied Life Scienses, Department of Medical Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 12
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ A system Term 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2022 ~ Ngày 16 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Please refer to "Remarks".
Thi tiếng Anh Using the Common Test for University Admissions: English (Reading and Listening)
Ghi chú Using the Common Test for University Admissions: English (Reading and Listening), Mathematics (Mathematics I and Mathematics A, Mathematics II and Mathematics B), Japanese (only texts from the modern era), Science (select one subject from Physics, Chemistry, or Biology)

There is also A system, Term 2; Mathematics ("Mathematics I and Mathematics A" or "Mathematics II and Mathematics B"), Science (select one subject from Physics, Chemistry, or Biology).
All entrance examinations and post-entry education (except language courses) are conducted in Japanese.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ B system Term 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú There is also B system, Term 2; Select 2 subjects from Mathematics, Biology, Chemistry.
All entrance examinations and post-entry education (except language courses) are conducted in Japanese.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Phương thứcC
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú All entrance examinations and post-entry education (except language courses) are conducted in Japanese.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học