Contemporary Human Life Science | Tokyo Kasei Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Contemporary Human Life Science | Tokyo Kasei Gakuin University | JPSS, trang...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Contemporary Human Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Kasei Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Contemporary Human Life Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京家政学院大学 | Tokyo Kasei Gakuin University

  • Contemporary Human Life Sci...

Contemporary Human Life Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 194-0292
Địa chỉ liên hệ 2600 Aihara-machi, Machida-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission and Public Affairs Group
Điện thoại 042-782-9411
Fax 042-782-1711
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 385,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 125,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The amounts above are for Department of Modern Home Economics only.
Please contact us for information of other courses.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học