Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Teikyo. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa Kinh tếhoặcNgành Khoa LuậthoặcNgành Khoa Công học và Khoa học tự nhiênhoặcNgành Khoa Ngoại ngữhoặcNgành Khoa Giáo dụchoặcNgành Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật của Trường Đại học Teikyo cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Teikyo thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Tochigi  / Tư lập

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 192-0395
Địa chỉ liên hệ 359 Otsuka, Hachiouji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Bộ phận tuyển sinh
Điện thoại 042-678-3317
Fax 042-676-5637
Số lượng tuyển sinh 150người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 6người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 6người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 400,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 81,340 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú Nội dung chi tiết tham khảo trong hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Đợt 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 10 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 4 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Môn tiểu luận
Ghi chú Đối tượng là người đỗ N5 trở lên của kì thi Năng lực Nhật ngữ hoặc cấp 4 trở lên của kì thi cũ, hoặc tại thời điểm nộp đơn thi đã học tiếng Nhật trên 150 giờ tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật. Xem thông tin chi tiết tại hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Đợt 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Môn tiểu luận
Ghi chú Đối tượng là người đỗ N5 trở lên của kì thi Năng lực Nhật ngữ hoặc cấp 4 trở lên của kì thi cũ, hoặc tại thời điểm nộp đơn thi đã học tiếng Nhật trên 150 giờ tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật. Xem thông tin chi tiết tại hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 01 năm 2020

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.