Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Business Management | J. F. Oberlin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Business Management | J. F. Oberlin Uni...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Management

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường J. F. Oberlin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Arts and ScienceshoặcNgành Business ManagementhoặcNgành Global CommunicationhoặcNgành Performing and Visual ArtshoặcNgành Health and Welfare của J. F. Oberlin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới J. F. Oberlin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Kanagawa  / Tư lập

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh  Xem thông tin bằng tiếng Trung (Chữ Hán giản thể) 

Business Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

J. F. Oberlin University's Tuition Waiver and Scholarship Programs

1. Special Scholarship Student Scholarship (For university students) - Financial Award -

This scholarship is for successful applicants from specified schools in China. The awarded amount corresponds to 50% of tuition for 4 years (Refer to each College’s tuition for the amount. Screening for continued eligibility is held each semester.)

2. Academic Performance Scholarship (For university students) - Financial Award -

This scholarship is for students with excellent academic results in their 2nd, 3rd, or 4th year of study. The awarded amount is 50,000 yen per month (600,000 yen per year).

3. Privately-funded International Student Scholarship

Tuition is reduced by 50% each semester. International students are eligible to be selected for this scholarship.

In addition to the scholarships listed above, international students can also use programs offered by the government of Japan (Ministry of Education) for undergraduate and graduate students, by JASSO (Japan Student Services Organization) for undergraduate, graduate, and short-term students, or through various programs offered other public organizations.

Two International Dormitories

J. F. Oberlin University has dormitories where students can live safely and at ease. International students from around the world live together with Japanese students. The dormitory fee is 55,000 yen per month. There are 2 locations conveniently close to the campus: the International House, which is a 4-minute walk from the north exit of JR Fuchinobe station, and International House No. 2 , which is a 3-minute walk from the south exit. There is also a free shuttle bus that runs between the campus and Fuchinobe station, which makes commuting quick and easy.

Comprehensive Career Support

The success rate for international students pursuing employment is close to 100%. Individual career guidance is given to students from the fall semester of their third year. This support has been well-received, and in 2009 the Ministry of Education gave the career support program its highest level of evaluation.

English Education at J. F. Oberlin University

J.F. Oberlin University is well-known for its English language education programs. Students can also work towards becoming tri-lingual professionals who can find success on the world stage.

Global Supporters: our international student support organization

The Global Supporters provide a "buddy program" to support international students and ease their worries about their daily life and academic studies. The organization also holds international exchange events and many other activities.

An international dormitory where you can live with Japanese students

A scene from the Tanabata Festival

Career advisors support your job-hunting activities

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học