Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Economics | Aoyama Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Economics | Aoyama Gakuin University | ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Aoyama Gakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành LiteraturehoặcNgành LawhoặcNgành BusinesshoặcNgành International Politics, Economics and CommunicationhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Education, Psychology and Human StudieshoặcNgành Cultural and Creative StudieshoặcNgành Social InformaticshoặcNgành Global Studies and Collaboration của Aoyama Gakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Aoyama Gakuin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Kanagawa  / Tư lập

青山学院大学 | Aoyama Gakuin University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Scholarship System

Aoyama Gakuin University has established scholarship for international students.
http://web.iec.aoyama.ac.jp/shihi/scholarship-2.html

Apartments and dormitories for international students

Aoyama Gakuin University has dormitories. Introduction of apartments is also provided.
http://web.iec.aoyama.ac.jp/shihi/house-2.html

Support for employment

Aoyama Gakuin University holds guidance for employment, and consultations are also accepted on a walk-in basis.
http://www.aoyama.ac.jp/en/prospective/career.html

Support for international students

At Aoyama Gakuin University, matters regarding international students are conducted by the International Exchange Center. There is also an advisor and tutor system, where teachers and senior students support international students.
http://web.iec.aoyama.ac.jp/english/index.html

Chat Room

Chat Room is a place for international exchange where Chat Leaders facilitate communication with international students in English, Chinese, Korean, and other languages. On Halloween and Christmas, events are held where international students can get to know and enjoy time with Japanese students. For international students, a Chat Room for speaking Japanese is also available.
http://www.aoyama.ac.jp/en/prospective/support.html

The International Exchange Center

The International Exchange Center

An event at the Aoyama Gakuin Chat Room

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Give me brief words to express attractiveness of studying in Japan!