Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Special Japanese Language Course | Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Special Japanese Language Course | Meik...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Special Japanese Language Course

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meikai University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Special Japanese Language CoursehoặcNgành DentistryhoặcNgành Khoa Van hóa và Ngôn nghoặcNgành Khoa Kinh thoặcNgành Khoa Khoa hc Bt ng snhoặcNgành Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch của Meikai University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meikai University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Chiba  / Tư lập

明海大学 | Meikai University

Special Japanese Language Course

Download tài liệu giới thiệu ngành học Đăng ký hồ sơ qua mạng
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Grouping Small Classes by Skill Levels

In organizing small classes and grouping them according to the level of proficiency, specific, customized lessons suitable to every level have been created for efficient learning.

Admission on Recommendation

Students who are high achievers and have good class attitude are given a chance to apply for admission on recommendation to Meikai University.

Admission Fee Exemption for Continuing Students

If students advance to undergraduate or graduate courses in Meikai University after completing the special course, there is a system which grants exemption from paying the admission fee.

Cross-Cultural Exchange with Japanese Students

Interaction among students of Japanese Language Department at various events and activities expose international students to Japanese language and culture.

Scholarship System

As for scholarships, the "Toyoda Toyoko Scholarship" as well as the "Privately Financed International Student Study Grant Tuition" (the latter offered by the Japan Student Services Organization (JASSO) have been established to support students financially.

Student Interaction at the Lecture Building 2 Lobby

Experiencing authentic Japanese culture at the Tanabata Festival

Demonstrating one's language study accomplishments at the Japanese Language Presentation and Exchange Event.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học