Thông tin ngành học | Special Japanese Language Course | Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Special Japanese Language Course | Meikai University | ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Special Japanese Language Course

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meikai University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Special Japanese Language CoursehoặcNgành DentistryhoặcNgành Khoa Van hóa và Ngôn nghoặcNgành Khoa Kinh thoặcNgành Khoa Khoa hc Bt ng snhoặcNgành Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch của Meikai University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meikai University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Chiba  / Tư lập

明海大学 | Meikai University

Special Japanese Language Course

Download tài liệu giới thiệu ngành học Đăng ký hồ sơ qua mạng
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Curriculum Concept

This course's program goal is to foster the necessary Japanese language proficiency in international students who aim to study at one of Japan's universities or graduate schools. It also instills in-depth understanding about Japanese culture and society to promote communication and a smooth transition to life in Japan.

Japanese

In the special course, Japanese language is improved systematically in accordance with students' abilities.
Moreover, the students can prepare for the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)*1, which measures the required proficiency for enrolling in Japanese universities.
Grammar
Japanese Characters and Vocabulary
Verbal Expressions
Listening Comprehension
Reading Comprehension
Written Expression (*2)

Cultural Studies

This course aims to promote in-depth knowledge about Japan, and includes studies in Japanese geography, industry, history, and current affairs.

Basic Academic Subjects

These subjects are included in the Examination for Japanese University Admission for International Student (EJU) and in the entrance examinations of Japanese universities.
English (*3)
Mathematics
Social Studies

*Notes
1. The Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
Since 2002, the examination is carried out twice a year (in June and November) as a criterion for admission to private and public universities (Depending on the university, some do not require it). Japanese language examinations are the basis for evaluating Japanese proficiency and basic academic skills of international students and as per its description, there are listening and reading comprehension questions.

Examination Subjects
Arts: Japanese, General Subjects (Social Studies), Math
Sciences: Japanese, Science, (Select 2 from Physics, Chemistry, or Biology), Math

2. Written Expression
Depending on the skill level, writing practice is carried out to enhance students' writing ability. In the advanced class, summarization of long compositions is practiced to enable students to write reports at their university.

3. English
In the previously-used "Privately Financed Foreign Students Integrated Examination", English was included as a subject, but it is not in the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU). However, many universities include English in their entrance examinations. Even after admission, it becomes a compulsory subject because it is considered important in the learning process.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2017
Việt nam40
Trung quốc13
Đài loan5
Sri Lanka5
Mông cổ2
Hàn quốc1

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học