Dentistry | Ohu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Dentistry | Ohu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Dentistry

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ohu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DentistryhoặcNgành Pharmacy, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukushima  / Tư lập

奥羽大学 | Ohu University

Dentistry

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 963-8611
Địa chỉ liên hệ 31-1 Aza Misumido, Tomitamachi, Koriyama-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 024-932-9055
Fax 024-933-7372
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 80người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 40,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 500,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 3,500,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 50,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú In addition to above, joining fee and membership fee of guarantor's association, etc. are required.
Khoa Dentistry
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học