Global Nursing | Iryo Sosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Nursing | Iryo Sosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iryo Sosei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành PharmacyhoặcNgành NursinghoặcNgành Health ScienceshoặcNgành PsychologyhoặcNgành Global Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukushima  / Tư lập

医療創生大学 | Iryo Sosei University

Global Nursing

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 277-0803
Địa chỉ liên hệ 1-3-4 Koaota, Kashiwa-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Educational Affairs and Student Office
Điện thoại 04-7136-0007
Fax 04-7126-0002
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,500,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 7,000 Yên (Niên khóa 2023)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2023 , Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 3 năm 2023
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (3rd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 09 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học