Japanese Language Program for International Students | Japan Healthcare University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Japanese Language Program for International Students | Japan Healthcare Unive...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Japanese Language Program for International Students

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Healthcare University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health ScienceshoặcNgành Comprehensive Social WorkhoặcNgành Japanese Language Program for International Students, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

日本医療大学 | Japan Healthcare University

Japanese Language Program for International Students

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 004-0839
Địa chỉ liên hệ Andersen Hukushimura, 434-1 Shin-ei, Kiyota-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ International Student Center
Điện thoại 011-885-7380
Fax 011-885-5757
Số lượng tuyển sinh 30người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 4người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 60,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 480,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 26,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú In addition to above, fees of textbooks and others are necessary.
There is dormitory and canteen.
Khoa Japanese Language Program for International Students
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Ghi chú Applicants must have Japanese language proficiency equivalent to N4 (or higher) of JLPT.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants must have Japanese language proficiency equivalent to N4 (or higher) of JLPT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 02 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học