Educational Foundation Japan Healthcare College | Japan Health Care College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Educational Foundation Japan Healthcare College | Japan Health Care College |...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Educational Foundation Japan Healthcare College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Health Care College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Educational Foundation Japan Healthcare College, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

日本医療大学 | Japan Health Care College

  • Educational Foundation Japa...

Educational Foundation Japan Healthcare College

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 004-0839
Địa chỉ liên hệ Andersen Hukushimura, 434-1 Shin-ei, Kiyota-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Technical Training and International Student Center
Điện thoại 011-885-7380
Fax 011-885-5757
Số lượng tuyển sinh 30người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 4người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 60,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 480,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 26,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú In addition to above, fees of textbooks and others are necessary.
There is dormitory and canteen.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học