Pharmacy Course | Iwate Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Pharmacy Course | Iwate Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Pharmacy Course

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iwate Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Pharmacy CoursehoặcNgành Medical ScienceshoặcNgành Dental ScienceshoặcNgành Nursing Course, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Iwate  / Tư lập

岩手医科大学 | Iwate Medical University

Pharmacy Course

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 028-3694
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Idaidori, Yahaba-cho, Shiwa-gun, Iwate
Bộ phận liên hệ Admission & Career Support Section
Điện thoại 019-651-5110 (ex5105)
Fax 019-907-7412
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 350,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,300,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 525,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú "Other expenses" on the 2nd year and after: 595,000 yen
In addition to above, 150,000 yen on the 1st year and 20,000 yen on the 2nd year and after are required as the membership fee.
Khoa Pharmacy Course
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Ghi chú For details, please make an inquiry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Ghi chú For details, please make an inquiry.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 08 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học