Health Sciences | Junshingakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Junshingakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Junshingakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Tư lập

純真学園大学 | Junshingakuen University

  • Health Sciences

Health Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 815-8510
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Chikushigaoka, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 092-554-1255
Fax 092-552-2707

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học