Thông tin ngành học | Urban Management | Fukuyama City University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Urban Management | Fukuyama City University | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Urban Management

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Fukuyama City University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Urban ManagementhoặcNgành Education của Fukuyama City University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Fukuyama City University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hiroshima  / Công lập

福山市立大学 | Fukuyama City University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Urban Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

What is the Faculty of Urban Management? - Multidisciplinary Learning in 3 Areas of Study -

The Faculty of Urban Management comprehensively brings together 3 areas of study: Urban Planning and Design, from an engineering perspective with a foundation in environmental studies, Urban Economics and Management, from an economics perspective that includes topics such as marketing, and Urban Coexistence and Development, from a sociological perspective. The program aims to produce human resources capable of contributing towards the creation of sustainable urban societies. The interdisciplinary approach of this faculty brings together a variety of themes which provide students with multifaceted perspectives and flexible thinking.

(1) Planning/Design Area

In this area, students pursue topics from an engineering perspective covering infrastructure, facilities, buildings, and living environments, as well as building design, urban development, and community development.

[Primary Study Topics]
Urban Transportation Policy, Urban Water Environment Systems, Architectural Planning, Urban Landscaping Theory, Living Environment Theory, Housing Policy Theory, Living Space Studies, Environmental Ergonomics, GIS Practice, Urban Design Practice, etc.

(2) Economics/Management Area

In this area, students pursue topics such as the governmental and social systems and economic models necessary for sustainable development from the perspective of economics and management theory.

[Primary Study Topics]
Public Administration, Local Finance Theory, Financial System Theory, Marketing Theory, Entrepreneurship Theory, Social Welfare Development Theory, Intercultural Management Theory, Environmental Management, Environmental Conservation Theory, Regional Industry Theory, etc.

(3) Coexistence/Development Area

In this area, students pursue topics from a sociological perspective such as citizen government of cities, multicultural societal coexistence, and utilizing local resources for community development.

[Primary Study Topics]
Citizen Autonomy Theory, Urban Information Theory, Environmental Geography, Intercultural Communication Theory, History of Regional Cultures, History of Regional Industries, International Cooperation Theory, International Development Theory, International Aid Policy, etc.

Qualifications and Licensing

In the Department of Urban Management of the Faculty of Urban Management , by enrolling in elective courses beyond the prescribed specialization subjects and required number of credits for graduation, students can qualify to take national exams to be certified as a Wood Building Architect or Second-Class Architect.

Study at the University of Alaska surrounded by nature in the United States! - Environmental Development Training -

Study at the University of Alaska surrounded by nature in the United States! - Environmental Development Training -

Learning about "Cost" in the field - Corporate/Government Practical Seminar -

Learning about "Cost" in the field - Corporate/Government Practical Seminar -

Initiatives for regional revitalization - Renovating an old home into a share house -

Initiatives for regional revitalization - Renovating an old home into a share house -

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2021
Trung quốc1

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học