Early Childhood Education | Niigata Chuoh Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Early Childhood Education | Niigata Chuoh Junior College | JPSS, trang chuyên...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Early Childhood Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata Chuoh Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Early Childhood Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Niigata  / Tư lập

新潟中央短期大学 | Niigata Chuoh Junior College

  • Early Childhood Education

Early Childhood Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 959-1322
Địa chỉ liên hệ 16-18 Gakko-cho, Kamo-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0256-52-2120
Fax 0256-53-2444
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 590,000 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 330,000 Yên (Niên khóa 2015)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học