Health sciences | Hiroshima Cosmopolitan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health sciences | Hiroshima Cosmopolitan University | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima Cosmopolitan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hiroshima  / Tư lập

広島都市学園大学 | Hiroshima Cosmopolitan University

  • Health sciences

Health sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 734-0014
Địa chỉ liên hệ 5-13-18 Ujinanishi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Administration Division
Điện thoại 082-250-1133
Fax 082-250-1134
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 2người (Niên khóa 2012)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2011)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2011)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2011)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2011)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2012)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2012)
Tiền học phí / năm 1,500,000 Yên (Niên khóa 2012)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 03 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học