College of Healthcare Management | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

College of Healthcare Management | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > College of Healthcare Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về College of Healthcare Management, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Healthcare Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Tư lập

保健医療経営大学 | College of Healthcare Management

College of Healthcare Management Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 960-4 Takayanagi, Setaka-machi, Miyama-shi, Fukuoka
    Khoa
    • Healthcare Management

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học