Rehabilitation | Gifu University of Health Science Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Rehabilitation | Gifu University of Health Science Junior College | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Rehabilitation

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gifu University of Health Science Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Rehabilitation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Gifu  / Tư lập

岐阜保健大学短期大学部 | Gifu University of Health Science Junior College

  • Rehabilitation

Rehabilitation

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 500-8281
Địa chỉ liên hệ 2-92, Higashiuzura, Gifu-shi, Gifu
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 058-274-5001
Fax 058-274-5260
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 0người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 1,100,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 349,700 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The above "Other expenses" are for the Department of Physical Therapy, and the "Other expenses" for the Department of Occupational Therapy are 354,700 yen.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2020

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học