Gifu University of Health Science Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Gifu University of Health Science Junior College | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Gifu University of Health Science Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gifu University of Health Science Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Rehabilitation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Gifu  / Tư lập

岐阜保健大学短期大学部 | Gifu University of Health Science Junior College

Gifu University of Health Science Junior College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 100,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,100,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-92, Higashiuzura, Gifu-shi, Gifu

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học