Local Life Support Sciences | Nishikyushu University Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Local Life Support Sciences | Nishikyushu University Junior College | JPSS, t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Local Life Support Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nishikyushu University Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Early Child and EducationhoặcNgành Local Life Support Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Saga  / Tư lập

西九州大学短期大学部 | Nishikyushu University Junior College

Local Life Support Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 840-0806
Địa chỉ liên hệ 3-18-15 Kamizono, Saga-shi, Saga
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0952-31-3001
Fax 0952-31-3003

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 08 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học