Information Science and Business Management | Chugoku Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Information Science and Business Management | Chugoku Junior College | JPSS, ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Information Science and Business Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chugoku Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human Life ScienceshoặcNgành ChildcarehoặcNgành Information Science and Business Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Okayama  / Tư lập

中国短期大学 | Chugoku Junior College

Information Science and Business Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 701-0197
Địa chỉ liên hệ 83 Niwase, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0862930541
Fax 086-293-3993
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 205,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 380,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú In case of resigning after completing enrollment procedure, School fees will be refunded if you submit a prescribed notice of resigning admission with the letter of Acceptance by March 31st, 2022 to Admission & PR Office. You are required to pay 22,000 yen for Alumni membership fee, 54,000 yen for Supporter fee, and 10,000 yen for Alumni association fee (for 2 years).
Amounts of fees are subject to change.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General selection (international students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 20 tháng 10 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 12 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học