Department of Integrated Life (temporary translation) | Chugoku Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Department of Integrated Life (temporary translation) | Chugoku Junior Colleg...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Department of Integrated Life (temporary translation)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chugoku Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Integrated Life (temporary translation)hoặcNgành Department of Childcare (temporary translation)hoặcNgành Department of Information Business (temporary translation), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Okayama  / Tư lập

中国短期大学 | Chugoku Junior College

Department of Integrated Life (temporary translation)

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 701-0197
Địa chỉ liên hệ 83, Niwase, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Recruitment & PR Section
Điện thoại 086-293-0541
Fax 086-293-3993
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 205,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 380,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú In addition, you must pay 12,000 yen for Alumni membership fee, 30,000 yen for Supporter fee, and 10,000 yen for Alumni association fee (for 2 years).
In case of resigning after completing enrollment procedure, School fees other than Admission Fee might be refunded if you submit a prescribed notice of resigning admission with the letter of Acceptance by 31st March, 2018 to Admission & PR Office.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (General) Phase I
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú Certificate of eligibility for Japanese Language Proficiency Test N3 or higher (Japan International Education Support Organization), or EJU Score Report (Japan Student Services Organization)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (General) Phase II
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú Certificate of eligibility for Japanese Language Proficiency Test N3 or higher (Japan International Education Support Organization), or EJU Score Report (Japan Student Services Organization)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học