Japanese Literature | Shiga Bunkyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Japanese Literature | Shiga Bunkyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Japanese Literature

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shiga Bunkyo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Japanese Literature, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Shiga  / Tư lập

滋賀文教短期大学 | Shiga Bunkyo Junior College

  • Japanese Literature

Japanese Literature

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 526-0829
Địa chỉ liên hệ 335 Tamura-cho, Nagahama-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ International Students' Support Office
Điện thoại 0749-63-5815
Fax 0749-65-1921
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 2người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 220,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 95,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Amounts of tuition and "Other expenses" are for a half year.
The amounts are subject to change.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 10 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học