Hokuriku Gakuin Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hokuriku Gakuin Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Hokuriku Gakuin Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokuriku Gakuin Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các , thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Ishikawa  / Tư lập

北陸学院大学短期大学部 | Hokuriku Gakuin Junior College

Hokuriku Gakuin Junior College Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học