Advanced Course Nurse Teachers / Advanced Course Clinical Engineering | Teikyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Advanced Course Nurse Teachers / Advanced Course Clinical Engineering | Teiky...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Advanced Course Nurse Teachers / Advanced Course Clinical Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Living SciencehoặcNgành Child EducationhoặcNgành LIFE CarehoặcNgành Advanced Course Nurse Teachers / Advanced Course Clinical Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

帝京短期大学 | Teikyo Junior College

Advanced Course Nurse Teachers / Advanced Course Clinical Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 151-0071
Địa chỉ liên hệ 6-31-1 Honmachi, Shibuya-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions & PR Office
Điện thoại 03-3379-9708
Fax 03-3377-9533
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Ghi chú 2021 school year
Advanced Course Nurse Teachers
Application fee 35,000 yen
Entrance Fee 200,000 yen
Tuition fee 650,000 yen
Other Expenses 191,080 yen

Advanced Course Clinical Engineering
Application fee 20,000 yen
Entrance Fee 100,000 yen
Tuition Fee 790,000 yen
Other Expenses 400,320 yen

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học