Japanese Literature | Kokugakuin University Hokkaido Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Japanese Literature | Kokugakuin University Hokkaido Junior College | JPSS, t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Japanese Literature

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kokugakuin University Hokkaido Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Japanese Literature, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Hokkaido  / Tư lập

國學院大學北海道短期大学部 | Kokugakuin University Hokkaido Junior College

  • Japanese Literature

Japanese Literature

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 073-0014
Địa chỉ liên hệ 3-1-1, Bunkyo-cho, Takikawa-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admission Section
Điện thoại 0125-23-4111
Fax 0125-23-5590
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 09 năm 2019

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học