Tìm nơi du học từ Aomori Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Aomori Cao học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Aomori Cao học

Ở tỉnh Aomori có một tổ chức có tên gọi là ASOSA. Tổ chức này được thành lập với mục đích giúp đỡ các du học sinh học tại các trường đại học của Aomori trong cuộc sống và tạo điều kiện giao lưu với người dân địa phương. Ở Aomori có nhiều trường đại học như là trường đại học Hirosaki, trường đại học Aomori, trường đại học Aomori Chuogakuin, và trường nào cũng đều có nhiều du học sinh đang theo học. Có trường còn có chương trình hướng dẫn viên của các sinh viên Nhật dành cho du học sinh. Nhờ có các bạn hướng dẫn viên này nên bạn có thể nhanh chóng quen được với cuộc sống ở Aomori và có thể chuyên tâm vào học hành. Đương nhiên những lời khuyên của sinh viên Nhật đều đem lại điều tốt cho bạn.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 5 trường Trang thứ 1

Aomori University of Health and Welfare Khoa nghiên cứuDanh sách

Aomori Public University Khoa nghiên cứuDanh sách

Aomori Chuo Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Hirosaki Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Kwansei Gakuin University
International University of Japan
Niigata University of Health and Welfare
Tokyo City University