Tìm nơi du học từ Shiga・Kyoto・Osaka・Hyogo・Nara・Wakayama Tất cả các trường | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Shiga・Kyoto・Osaka・Hyogo・Nara・Wakayama Tất cả các trườn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Shiga・Kyoto・Osaka・Hyogo・Nara・Wakayama Tất cả các trường

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ

Có thể tìm kiếm Tất cả các trường đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 235 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Doshisha University

"Learn to Live and Live to Learn" with the history of 143 years, developing frontiers of "wisdom"

Our founding spirit consists of three main principles: Christianity, Liberalism and Internationalism. Doshisha was founded by Joseph Hardy Neesima in 1875 as the first Japanese school advocating th...
[«Doshisha University» Xem tiếp]

Doshisha University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Trường Đại học Kansai

Sinh viên Đại học Kansai vừa suy nghĩ vừa hành động sẽ khai phá thế giới.

TTính từ năm thành lập 1886, trường Đại học Kansai đã có hơn 130 năm lịch sử. Trong 15 khoa nghiên cứu (gồm chương trình cao học của 3 ngành nghề chuyên môn) có khoảng 1.800 sinh viên, trong đó có ...
[«Trường Đại học Kansai» Xem tiếp]

Kansai University Khoa nghiên cứuDanh sách

Ryukoku University

Ryukoku University’s enterprising spirit and harmonious coexistence resonating around the globe

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji Temple, Ryukoku University’s global campus, with approximately 500 international students representing 37 different countries, now comprises 9 facultie...
[«Ryukoku University» Xem tiếp]

Ryukoku University Danh sách các ngành học

University of Hyogo

The Global Business Course in the School of Economics and Management

The Global Business Course in the School of Economics and Management was established in April, 2019. In this course, students will study all specialized economic and business administration subject...
[«University of Hyogo» Xem tiếp]

University of Hyogo Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Trường Đại học Kansai

Trau dồi năng lực suy nghĩ và hành động để bắt kịp với sự thay đổi của xã hội.

Trường đại học Kansai là nơi mở ra nhiều khả năng đa dạng cho việc học tập, như chương trình du học chính quy, du học trao đổi với các trường liên kết, hoặc chế độ nghiên cứu sinh người nước ngoài ...
[«Trường Đại học Kansai» Xem tiếp]

Trường Đại học Kansai Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Osaka Kyoiku University

A long history and record of achievement as one of Japan’s few national education universities

Osaka Kyoiku University has over 140 years of history and tradition, and is one of Japan’s few nationally-established education universities. The Department of Education provides programs for culti...
[«Osaka Kyoiku University» Xem tiếp]

Osaka Kyoiku University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
University of Marketing and Distribution Sciences

A university with extensive support for international students.

The University of Marketing and Distribution Sciences consists of seven departments in three faculties: The Faculty of Commerce (Department of Marketing, and Department of Management), the Faculty ...
[«University of Marketing and Distribution Sciences» Xem tiếp]

University of Marketing and Distribution Sciences Danh sách các ngành học

Osaka University

One of the top research universities in Japan

Osaka University continues to renew itself, breathing new life into all of its affairs, using the recent changes in Japan's system of university education as a particularly special opportunity...
[«Osaka University» Xem tiếp]

Osaka University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded in 1959. With " PAX MUNDI PER LINGUAS" as a motto and mindset, the university puts great effort into educational research, not only in ling...
[«Kyoto University of Foreign Studies» Xem tiếp]

Kyoto University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

Ashiya University Danh sách các ngành học

Ashiya University Khoa nghiên cứuDanh sách

Otemon Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Osaka Medical College Khoa nghiên cứuDanh sách

Osaka College of Music Khoa nghiên cứuDanh sách

Osaka College of Music Danh sách các ngành học

Osaka Junior College of Music Danh sách các ngành học

1 2 3 4 5

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Kansai University
Sophia University
Rikkyo University
International University of Japan
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare

Đại học

Hosei University
Teikyo University
Rikkyo University
Osaka University
Kobe Gakuin University
Sophia University
Chuo University
Fukui University of Technology
Yokohama National University
Kansai University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus