Tìm nơi du học từ Hokkaido・Aomori・Iwate・Miyagi・Akita・Yamagata・Fukushima Tất cả các trường | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Hokkaido・Aomori・Iwate・Miyagi・Akita・Yamagata・Fukushima...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Hokkaido・Aomori・Iwate・Miyagi・Akita・Yamagata・Fukushima Tất cả các trường

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ

Có thể tìm kiếm Tất cả các trường đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 158 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Tokyo University of Science

Tokyo University of Science

Founding Principle: “Building a Better Future with Science” Teaching Principle: “Creating Science and Technology for nature, people and society, and the harmonious development of all three.” Bas...
[«Tokyo University of Science» Xem tiếp]

Tokyo University of Science Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hokkaido University

Discover Your Japan

Hokkaido University is one of the oldest, largest, and most prestigious universities in Japan. Our alumni include a Nobel laureate, business leaders, research pioneers, artists and writers. We offe...
[«Hokkaido University» Xem tiếp]

Hokkaido University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Seisa Dohto University

Seisa Dohto University

"Founding Spirit" Seisa Dohto University is passionate to fill societal needs by positively cleaving a new path to influence society to fulfill its potential. "Educational Philosoph...
[«Seisa Dohto University» Xem tiếp]

Seisa Dohto University Danh sách các ngành học

Hokkaido Bunkyo University

「価値ある人材」を大切に育てる。それが、北海道文教大学です。

北海道文教大学は第二次世界大戦中の1942年、創立者鶴岡新太郎・トシ夫妻が「道民の食生活の改善及び栄養指導を行う技能者の養成」を目的に、全国6番目の栄養学校として「北海道女子栄養学校」を設立したことにさ...
[«Hokkaido Bunkyo University» Xem tiếp]

Hokkaido Bunkyo University Danh sách các ngành học

The University of Aizu Danh sách các ngành học

The University of Aizu Khoa nghiên cứuDanh sách

The University of Aizu, Junior College Division Danh sách các ngành học

Aomori University of Health and Welfare Khoa nghiên cứuDanh sách

Aomori University of Health and Welfare Danh sách các ngành học

Aomori Public University Khoa nghiên cứuDanh sách

Aomori Public University Danh sách các ngành học

Aomori Chuo Gakuin University Danh sách các ngành học

Aomori Chuo Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Aomori Chuo Junior College Danh sách các ngành học

Akita University of Nursing and Welfare Danh sách các ngành học

Akita Prefectural University Khoa nghiên cứuDanh sách

Akita Prefectural University Danh sách các ngành học

Akita University of Art Khoa nghiên cứuDanh sách

1 2 3 4 5

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Chuo University
Daito Bunka University
Kobe Gakuin University
Rikkyo University
Osaka University
Teikyo University
Temple University, Japan Campus
Yokohama National University
Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Kansai University
Hosei University
Sophia University

Cao học

Hosei University
Meiji University
Sophia University
Kansai University
Niigata University of Health and Welfare
Tokyo City University
International University of Japan
Rikkyo University