Hướng dẫn tìm học bổng(Trang thứ 18) | Website về thông tin du học JPSS

Hướng dẫn tìm học bổng(Trang thứ 18) | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Trang thứ 18

Hướng dẫn tìm học bổng

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

Có thể tìm kiếm chi tiết về điều kiện nộp đơn hoặc số tiền học bổng của Học bổng dành cho du học sinh bằng nhiều thông số.

Tổng cộng 178 kết quả Trang thứ 18

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường tiếng Nhật, Khoa

Quốc tịch Vietnam

Số tiền học bổng (Yên) 13,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 2

Tổ chức cấp học bổng LAWSON, INC

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường tiếng Nhật, Khoa tiếng Nhật, Khoa

Quốc tịch Vietnam

Số tiền học bổng (Yên) 130,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 5

Tổ chức cấp học bổng Rotary Suzaki Foundation

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Quốc tịch Countries with Rotary clubs now or in the past

Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 9 or 10 (予定)(plan)

Tổ chức cấp học bổng Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc.

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ

Số tiền học bổng (Yên) Undergraduate: 100,000 yen for a month, Graduate: 140,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 若干名 (a few)

Tổ chức cấp học bổng Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc.

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Khoa(3rd to 4th year (5th to 6th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(2nd to 3rd year (3rd to 4th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses))

Số tiền học bổng (Yên) Undergraduates:100,000 yen for a month, Graduate students:140,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 約600 (about 600)

Tổ chức cấp học bổng Rohm Music Foundation

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(High School)

Số tiền học bổng (Yên) Up to 300,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 約30 (about 30)

Tổ chức cấp học bổng U.S.-Japan Council

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ

Quốc tịch USA

Số tiền học bổng (Yên) $25,000 max./y

Số lượng tuyển sinh (dự định) 10~20

Tổ chức cấp học bổng Watanuki International Scholarship Foundation

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ

Quốc tịch East, Southeast, South Asia, Oceania, South Pacific Countries

Số tiền học bổng (Yên) 150,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 27

14 15 16 17 18

PageTop

Đăng ký miễn phí

Đăng ký miễn phí để lựa chọn con đường du học tốt nhất đối với bạn.

【Lý do mà JPSS được lựa chọn】
  1. Xuất học bổng dành riêng cho những bạn đăng ký thành viên JPSS.
  2. Chiêu mộ trực tiếp từ trường đại học
  3. Thông tin du học Nhật Bản chính xác và tin cậy.

Vào đây xem thông tin cụ thể

Nếu bạn đã là thành viên thì hãy đăng nhập từ đây

Tìm kiếm trường học