Fukuroi Academic Exchange Fund (Education Board of Fukuroi City) (Khoa, Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Fukuroi Academic Exchange Fund (Education Board of Fukuroi City) (Khoa, Thạc ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Fukuroi Academic Exchange Fund (Education Board of Fukuroi City)

Fukuroi Academic Exchange Fund (Education Board of Fukuroi City)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 30 tháng 04 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Education Board of Fukuroi City
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ
Quốc tịch South Korea, China
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Shizuoka
Chỉ định về khu vực trường học Shizuoka
Chỉ định về trường học Shizuoka Institute of Science and Technology
Hạn chế nhận học bổng kép You can receive other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Privately financed students who study at S.I.S.T.
Số tiền học bổng (Yên) Up to 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Up to graduation/completion of S.I.S.T.
Số lượng tuyển sinh (dự định) 予算の範囲内 Limited by budgets
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/2
Thời gian tuyển mộ any time
Thời hạn tuyển mộ Thường xuyên

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học