Fukuoka Foster Parent Scholarship for Asian Student (Fukuoka International Exchange Foundation) (Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Fukuoka Foster Parent Scholarship for Asian Student (Fukuoka International Ex...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Fukuoka Foster Parent Scholarship for Asian Student (Fukuoka International Exchange Foundation)

Fukuoka Foster Parent Scholarship for Asian Student (Fukuoka International Exchange Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Fukuoka International Association
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Fukuoka
Chỉ định về khu vực trường học Fukuoka Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Exact duration to be determined by the benefactor
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (not decided)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 41/126
Thời gian tuyển mộ April to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học