Hirosaki City Private Foreign Student Scholarship (Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Hirosaki City Private Foreign Student Scholarship (Đại học ngắn hạn, Khoa, Th...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Hirosaki City Private Foreign Student Scholarship

Hirosaki City Private Foreign Student Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 17 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Hirosaki City
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Aomori
Chỉ định về khu vực trường học Hirosaki City, Aomori
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship
Số tiền học bổng (Yên) 15,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 6 months x 2 (April to September) (October to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 約40 (About 40)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 40/40(2015)
Thời gian tuyển mộ May to June, November to December
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6, Tháng 12

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học