Scholarship (International Education and Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (International Education and Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (International Education and Scholarship Foundation)

Scholarship (International Education and Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng INOAC International Education and Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Indonesia, Thailand, Vietnam
Tư cách lưu trú College Student
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Designated Universities Letter of recommendation from the school is required.
Số tiền học bổng (Yên) 117,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Travel expense
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 3
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2
Thời gian tuyển mộ By the end of January and the end of June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1, Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học