Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Association) (Trường cao đẳng(From 4th year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Associ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Association)

Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Association)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 04 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Hyogo International Association
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng(From 4th year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch General entry: Not designated Emerging Asian countries & regions entry: Asian Countries (Except for China, Hong Kong, Taiwan, Korea)
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hyogo
Chỉ định về khu vực trường học Hyogo Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 48,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) General entry: 1 year Emerging Asian countries &regious entry: 2 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (Not decided yet)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 155/155 (2020)
Thời gian tuyển mộ May to June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.