Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Association) (Trường chuyên môn) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Associ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Association)

Hyogo Scholarship for Privately Financed Students (Hyogo International Association)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 10 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Hyogo International Association
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn
Quốc tịch General entry: Not designated Emerging Asian countries & regions entry: Asian Countries (Except for China, Hong Kong, Taiwan, Korea)
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hyogo
Chỉ định về khu vực trường học Hyogo Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 48,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ You must be at Japanese language course, and have a plan to enter a university or a graduate school.
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) General entry: 1 year Emerging Asian countries &regious entry: 2 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (Not decided yet)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 11/11 (2016)
Thời gian tuyển mộ June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học