University-Corporate scholarship for International students in Fukuoka (Fukuoka International Exchange Foundation) (Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

University-Corporate scholarship for International students in Fukuoka (Fukuo...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > University-Corporate scholarship for International students in Fukuoka (Fukuoka International Exchange Foundation)

University-Corporate scholarship for International students in Fukuoka (Fukuoka International Exchange Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 08 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Fukuoka International Exchange Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Quốc tịch To be decided by university and sponsor
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về khu vực trường học Fukuoka Prefecture
Số tiền học bổng (Yên) To be decided by university and sponsor
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (not decided)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/2

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học