MHI Global Scholarship (Japan Educational Exchanges and Services (JEES)) (Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

MHI Global Scholarship (Japan Educational Exchanges and Services (JEES)) (Kho...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > MHI Global Scholarship (Japan Educational Exchanges and Services (JEES))

MHI Global Scholarship (Japan Educational Exchanges and Services (JEES))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated universities (Contact the university)
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Fields of science and technology such as Machine, Electricity, Electronics (except for Medical science, Dental science, Veterinary, and interdisciplinary fields).
Số tiền học bổng (Yên) 80,000 yen for a month, 200,000 yen as a lump-sum payment
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 4
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 未公開 (not open to the public)
Thời gian tuyển mộ December to February
Thời hạn tuyển mộ Tháng 2

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học