Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship) (Khoa(Applicants must be undergraduates at foreign (non Japanese) universities majoring fields related to the Japanese language or Japanese culture at the time of arriving and leaving Japan. )) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholar...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(Applicants must be undergraduates at foreign (non Japanese) universities majoring fields related to the Japanese language or Japanese culture at the time of arriving and leaving Japan. )
Giới hạn tuổi tác 18 or over, less than 30
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Fields of Study: Japanese Studies (Japanese Language, Affairs and Culture)
Số tiền học bổng (Yên) 117,000 yen for a month (Additional stipend for designated area)
Khoản được cấp khác Transportation: One round-trip ticket. Tuition: Exemption of examination, entrance and tuition fee. Accommodation is provided.
Thời gian được cấp (năm) Up to 1 school year

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học