Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship) (Khoa(Applicants must be undergraduates at foreign (non Japanese) universities mojoring fields related to the Japanese language or Japanese culture at the time of arriving and leaving Japan)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholar...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Japanese Studies Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 27 tháng 12 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Embassy Recommendation (Application through Japanese embassies) and Application through Japanese Universities (University Recommendation)
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(Applicants must be undergraduates at foreign (non Japanese) universities mojoring fields related to the Japanese language or Japanese culture at the time of arriving and leaving Japan)
Chỉ định về trường học While candidates may express their preferences for specific schools of study, the final decision will be made by MEXT.
Giới hạn tuổi tác 18 or over, less than 30
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Fields of Study: Japanese Studies (Japanese Language, Affairs and Culture)
Số tiền học bổng (Yên) 117,000 yen for a month (Additional stipend for designated area)
Khoản được cấp khác Transportation: One round-trip ticket. Tuition: Exemption of examination, entrance and tuition fee. Accommodation is provided. Japanese Language Training for 1 year.
Thời gian được cấp (năm) Up to 1 school year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 500名程度 (about 500)
Thời gian tuyển mộ November to December (The period will differ by country and region)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 12

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học